مرور برچسب

التهاب

واریس چیست ؟ و چگونه درمان می شود؟

شاید دیده باشید که بعضی از افراد در بدنشان بخصوص پشت پاهایشان رگهای برجسته ای دارند که درد و ناراحتی به همراه داشته و ظاهر نازیبایی دارد. این یک بیماری است که رگها را درگیر می کند و با نام واریس یا واریکوسیت شناخته می شود. این اتفاق زمانی