مرور برچسب

جنبه‌های مثبت رابطه دهانی‌

بیماری های مقاربتی چیست ؟ قسمت اول

آن دسته از عفونت ها و بیماری هایی اطلاق می شود که توسط ميکروب ها ايجاد شده و از راه مقاربت جنسی چه از راه واژن، چه عفونت های مقاربتی مقعد و چه دهانی از فردی به فرد ديگر سرايت می کند. مـتاسفانه این روزها شیوع بیماریها و عفونت هایی که از