مرور برچسب

علائم بیماری های مراقبتی

انواع بیماری های مقاربتی چیست? قسمت دوم

در مقاله بیماری های مقاربتی چیست - قسمت اول در مورد این سخن گفتیم که بیماری مقاربتی چیست و انواع بیماری های مقاربتی در خانم ها و آقایان و برخی از علائم و درمان آن ها پرداختیم. عفونتهای منتقله جنسی نیز یک نوع از این بیماریهاست که در حین